Portföy Sınırlamaları | Rezidans, Ev, Ofis ve Konut Projeleri | Nurol GYO
 
 

Portföy Sınırlamaları

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nın portföy sınırlamaları, yasalarca aşağıdaki şekilde tanımlanıyor:

  • Gayrimenkul sertifikalarına, konut kredileri karşılığında ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ve bunlara benzer nitelikte oldukları Kurul’ca kabul edilen menkul kıymetlere en çok portföy değerlerinin %20’si oranında yatırım yapabiliyorlar.
  • Daha önce belirtilenlerin yanı sıra, diğer sermaye piyasası araçlarına ve ters repo işlemlerine portföy değerinin en çok %10’u oranında yatırım yapabiliyorlar. Ancak portföye alınan varlıkların veya projelerin maliyetlerine ilişkin bedel ödemeleri, belirli hak edişler karşılığında veya taksitler halinde yapılıyorsa; ödemelere karşılık gelen nakit fazlaları ters repo, vadeli veya vadesiz mevduat, hisse senedi, devlet tahvili, hazine bonosu, tahvil, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi veya benzeri menkul kıymetler vasıtasıyla değerlendirilebiliyor. Bu takdirde belirtilen sınırlama uygulanmıyor.
  • Hisse senetleri ile A tipi yatırım fonu katılma belgelerine yapılan yatırım tutarı, portföy değerinin %5’ini geçemiyor.
  • GYO Tebliği’nde belirtilen yabancı gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, portföy değerinin en çok %10’u oranında yatırım yapabiliyorlar.
  • Portföyde bulunan ve alımından itibaren bir yıl geçmesine rağmen üzerlerinde proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı, portföy değerinin %10’unu aşamıyor.
 

Bu yazıyı paylaşın