Nurol Holding | Rezidans, Ev, Ofis ve Konut Projeleri | Nurol GYO
 
 

Nurol Holding Hakkında

1966 yılında Nurol İnşaat şirketi ile başlayan ve daha sonra birçok farklı sektörde yapılanarak faaliyetlerine devam eden Nurol Holding A.Ş.’nin kuruluşu, 1989 yılında gerçekleşti.

Nurol Şirketler Topluluğu bugün, merkezi Ankara’da olmak üzere yurt içi ve yurt dışında bağlı ortaklıklar, iştirakler, temsilcilik ve ortaklıklar olarak faaliyetlerine dünyanın birçok bölgesinde devam ediyor. Nurol, toplam otuza yaklaşan kuruluş sayısı ve on binleri aşan çalışanıyla inşaattan savunma sanayiine, makina imalatından üretime, turizmden finansa kadar birçok sektörde yapılandı. Bunun yanı sıra enerji, teknoloji gibi alanlarda da yeni yatırımlar planlıyor ve özelleştirme yatırımları ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.

Holding, temel olarak uzun vadeli ve kalıcı başarılar elde etmesinin yanında, kaliteye verdiği önemle tüm şirketlerinin yönetim, koordinasyon ve kontrol merkezi konumunu koruyor. Topluluk şirketlerinin yaratılan sinerjiden etkin olarak faydalanması, insan kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, bilgi teknolojilerinin son gelişmelere uyarlanarak yenilenmesi, finansal kaynakların yaratılması, uygun şekilde aktarılması ve değerlendirilmesi, stratejik yatırım kararlarının alınması gibi konularda Holding, yönlendirici olarak görev yapıyor.

Nurol Holding; merkezi yapılanma, genel koordinatörlüğe bağlı sektörel koordinatörlükler ve onların yönetiminde oluşturulan başkanlıklar ile danışman ve müşavirlerden oluşan ekibi ve tüm çalışanlarıyla birlikte, Nurol Ailesi olarak kurumsallaştı. Holding bilgi ve deneyimi yanında, geçmişten bugüne getirdiği şirket kültür ve değerlerini de gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Topluma katma değer sağlamayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı temel hedefleri arasında bulunduran Nurol Holding, sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak başta eğitim, sanat ve kültür olmak üzere, birçok alana olan desteklerini sürdürüyor.

 

Bu yazıyı paylaşın