Nurol Çözümleri
N-Finance N-light N-Green N-More N-Space N-Connect N-Power
Mask

BİLGİLENDİRME

Nurol GYO sürekli bilgi formu, özel durum açıklamaları, bilgilendirme politikasıi bağış ve yardım politikası hakkında bilgi sahibi olun.

BİLGİLENDİRME

İÇSEL BİLGİ ERİŞİMİ OLANLAR
Adı Soyadı Görevi
Mehmet Oğuz Çarmıklı Yönetim Kurulu Başkanı
Ceyda Çarmıklı Yönetim Kurulu Üyesi
Semih Kayaalp Yönetim Kurulu Üyesi
Tarık Ongun Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hilmi Özkazanç Yönetim Kurulu Üyesi
Necdet Gürbüztürk Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Kerim Kemahlı CFO/Holding
Nurdoğan Topuz Genel Müdür
Nadir Güneş Yıldız Finansal Planlama ve Raporlama Direktörü
Nil Mendağ Nurol GYO Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı
Mine Sarıoğlu Gün Nurol GYO Mali İşler Müdürü
A. Başar Gogen Nurol GYO Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
     
Son Güncelleme Tarihi   31.10.2022
     
Halka Arz Tarihi   09.12.1999
     
30.09.2022 tarihi itibariyle Portföy Bilgileri    
     
Net Aktif Değer   663.150.750 TL
Pay Başına Net Aktif Değer   1,98 TL
BIST 100 de işlem gördüğü fiyat (30.09.2022)   4,70 TL
     
Portföy Dağılımı    
     
Gayrimenkuller ve Gayrimenkule Dayalı Haklar 87%
   Stoklar 6%
   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 82%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları  13%
Toplam 100%
     
Ortaklık Yapısı    
     
Adı Soyadı / Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. 86.373.252 25,756% 25,756%
Nurol Holding A.Ş. 79.582.586 23,731% 23,731%
Nurol LLC 25.220.000 7,521% 7,521%
Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Tic. A.Ş. 17.760.000 5,296% 5,296%
Halka Açık Kısım 123.719.922 36,893% 36,893%
DİĞER 2.692.240 0,803% 0,803%
TOPLAM 335.348.000 100,00 100,00
     
Yönetim Kurulu Üyeleri    
     
Adı Soyadı Ünvanı Bağımsızlık Durumu
M.Oğuz Çarmıklı Yönetim Kurulu Başkanı  
S.Ceyda Çarmıklı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi  
Semih KAYAALP Yönetim Kurulu Üyesi  
Tarık ONGUN Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız
Necdet GÜRBÜZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız
 • Yatırımcı İlişkileri İletişim
  Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  Büyükdere Cad.Nurol Plaza No:255 Maslak-İstanbul Türkiye
  Tel: +90 212 286 82 40
  Fax: +90 212 285 99 56
  www.nurolgyo.com
  info@nurolgyo.com.tr
  yatirimci@nurolgyo.com.tr
 • Yatırım Amacı/Stratejisi
  Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde satış ve kira geliri elde etmek amacıyla gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak.
 • Borsa İstanbul
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Özel Durum Açıklamaları
 • Merkezi Kayıt İstanbul

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı - MEHMET HİLMİ ÖZKAZANÇ
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - NECDET GÜRBÜZTÜRK
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - AHMET BAŞAR GOGEN

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği için tıklayınız.


Denetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - MEHMET HİLMİ ÖZKAZANÇ
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - NECDET GÜRBÜZTÜRK

Denetim Komitesi Yönetmeliği için tıklayınız.


Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı - MEHMET HİLMİ ÖZKAZANÇ
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - NECDET GÜRBÜZTÜRK

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği için tıklayınız.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI İZAHNAME SİRKÜLERİ ETİK KURALLAR BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KAR DAĞITIM POLİTİKASI BAĞIŞ ve YARDIM POLİTİKASI ÜCRET POLİTİKASI TAZMİNAT POLİTİKASI ESAS SÖZLEŞME TİCARİ SİCİL BİLGİLERİ 2022 İHRAÇ BELGESİ
Adı Soyadı Görevi
Mehmet Oğuz Çarmıklı Yönetim Kurulu Başkanı
Ceyda Çarmıklı Yönetim Kurulu Üyesi
Semih Kayaalp Yönetim Kurulu Üyesi
Tarık Ongun Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hilmi Özkazanç Yönetim Kurulu Üyesi
Necdet Gürbüztürk Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Kerim Kemahlı CFO/Holding
Nurdoğan Topuz Genel Müdür
Nadir Güneş Yıldız Finansal Planlama ve Raporlama Direktörü
Nil Mendağ Nurol GYO Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı
Mine Sarıoğlu Gün Nurol GYO Mali İşler Müdürü
A. Başar Gogen Nurol GYO Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
     
Son Güncelleme Tarihi   31.10.2022
     
Halka Arz Tarihi   09.12.1999
     
30.09.2022 tarihi itibariyle Portföy Bilgileri    
     
Net Aktif Değer   663.150.750 TL
Pay Başına Net Aktif Değer   1,98 TL
BIST 100 de işlem gördüğü fiyat (30.09.2022)   4,70 TL
     
Portföy Dağılımı    
     
Gayrimenkuller ve Gayrimenkule Dayalı Haklar 87%
   Stoklar 6%
   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 82%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları  13%
Toplam 100%
     
Ortaklık Yapısı    
     
Adı Soyadı / Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. 86.373.252 25,756% 25,756%
Nurol Holding A.Ş. 79.582.586 23,731% 23,731%
Nurol LLC 25.220.000 7,521% 7,521%
Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Tic. A.Ş. 17.760.000 5,296% 5,296%
Halka Açık Kısım 123.719.922 36,893% 36,893%
DİĞER 2.692.240 0,803% 0,803%
TOPLAM 335.348.000 100,00 100,00
     
Yönetim Kurulu Üyeleri    
     
Adı Soyadı Ünvanı Bağımsızlık Durumu
M.Oğuz Çarmıklı Yönetim Kurulu Başkanı  
S.Ceyda Çarmıklı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi  
Semih KAYAALP Yönetim Kurulu Üyesi  
Tarık ONGUN Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız
Necdet GÜRBÜZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız
 • Yatırımcı İlişkileri İletişim
  Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  Büyükdere Cad.Nurol Plaza No:255 Maslak-İstanbul Türkiye
  Tel: +90 212 286 82 40
  Fax: +90 212 285 99 56
  www.nurolgyo.com
  info@nurolgyo.com.tr
  yatirimci@nurolgyo.com.tr
 • Yatırım Amacı/Stratejisi
  Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde satış ve kira geliri elde etmek amacıyla gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak.
 • Borsa İstanbul
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Özel Durum Açıklamaları
 • Merkezi Kayıt İstanbul

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı - MEHMET HİLMİ ÖZKAZANÇ
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - NECDET GÜRBÜZTÜRK
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - AHMET BAŞAR GOGEN

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği için tıklayınız.


Denetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - MEHMET HİLMİ ÖZKAZANÇ
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - NECDET GÜRBÜZTÜRK

Denetim Komitesi Yönetmeliği için tıklayınız.


Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı - MEHMET HİLMİ ÖZKAZANÇ
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - NECDET GÜRBÜZTÜRK

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği için tıklayınız.

BİLGİ FORMU
X

Lütfen Bilgilerinizi Kontrol Ediniz.
Yeniden Deneyin

BİLGİ TALEP FORMU

Bilgilendirme yazısı’nı okudum.
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.

Lütfen Bilgilerinizi Kontrol Ediniz.
Yeniden Deneyin

BİLGİ TALEP FORMU

Bilgilendirme yazısı’nı okudum.
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Nurol GYO ile paylaşmış olduğum iletişim adreslerime, doğrudan veya dolaylı olarak ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla ileti gönderilmesine, kişisel verilerimin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası amacıyla Nurol GYO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerime, kullanım alışkanlıklarıma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilmesi için işlenmesine, bu çerçevede kişisel verilerimin Nurol GYO’nun doğrudan veya dolaylı ortakları ve iştirakleri ile paylaşılmasına, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı kabul ederek izin veriyorum.