Mimari Aydınlatmada “Doğal Işık”

24 Ağustos 2017

Antik Yunan ve Mısır medeniyetlerinin de gözlemlediği gibi dünyanın etrafında döndüğü güneş, insanların hayat döngüsünün oluşmasında önemli bir role sahip. İnsanlar güneş ışınlarıyla var olmuş ve onun hareketlerine uyumlu, ondan referans alan bir yaşam döngüsü oluşturmuşlardır.

Avusturyalı Aydınlatma tasarımcısı Andreas Danler’in de öngördüğü gibi güneş ışığının günümüz yapılarının içinde daha çok kullanılmak istenmesinin belki de en önemli nedeni olarak herkesin kullanımına açık, limitsiz bir enerji kaynağı olması gösterilebilir. Ayrıca binalarda kullanılan toplam enerjinin 1/3 ünden fazla tüketen aydınlatma enerjisini minimuma indirmek en akılcı alternatif yol diyebiliriz.

Mimari aydınlatmada “Doğal Aydınlatma Tasarımı”, bölge iklimini, enlemini, mimari yapının kütlesini ve konumunu, bölgedeki diğer yapıları ve yansıma yapabilecek bütün yüzeyleri hesaba katan, binaya üstten ve yanlardan giren ışığı en uygun şekilde bir araya getirmeyi amaçlayan bir tasarımdır. (James Benya, IALD,ABD) Doğal aydınlatma hesaplarında “gün ışığı” denilen doğal ışık aslında sadece güneşten gelen ışınlardan ibaret sayılmamakta. Gün ışığı, güneş ışığı ve gök ışığının toplamına denk gelmektedir. Bu anlamda güneşin direkt (direct sunlight) ve endirekt (skylight) olarak yeryüzüne etki ettiğini söyleyebiliriz. Binalarda gündüz gün ışığının kullanılması yeni bir mimari olgu değildir ancak kötü sonuçlanmış projelerdeki deneyimlerden gün ışığını kontrolsüz bir şekilde kullanmanın en başta aşırı ısıya ve kamaşmaya neden olduğu bilinmektedir.

Doğal aydınlatma tasarımında öncelikle çevresel, coğrafi ve atmosferik şartların incelenmesi gerekmektedir. Böylece günün ve yılın değişik zamanlarında bina üzerinde düşebilecek gölgeler hesaplanabilir, binanın konumuna optimum gün ışığını alacak şekilde karar verilebilir. Binanın konumuna, formuna ve yüksekliğine karar verdikten sonra iç mekanlara giren gün ışığını optimize etmek için binanın daha çok yapısal faktörlerine odaklanmak gerekir.

Bu anlamda binanın işlevi, açıklıkları ve iç ortam yansıtıcıları binaya girecek gün ışığı miktarını ve yönünü belirleyecektir. İç mekanda yapılacak iş, yan açıklıklara çok uzak olmamalıdır, odanın ve yan açıklıkların oranı (ölçüleri değil) ışığın içeriye ne şekilde yayılacağını gösterir. Burada genelde amaç içeriye giren ışığı endirekt olarak tavana yönlendirebilmek ve odanın içlerine kadar olabildiğince homojen bir aydınlatma sağlamaktır. İnsanların ve hayat alanlarının “doğallığa” dönmesini ilkelliğe bir dönüş olarak değil, insanı kültürel bir varlık olarak ele alıp modern yollarla doğayla yeniden bütünleştirmenin yollarını bulmalıyız.

Enerji tüketiminin en önemli kriter olduğu son zamanlarda, teknolojinin sunduğu olanakların bizi daha sofistike ekipmanların satın alımı yerine daha basit, akılcı ve işbirlikçi çözümlere götürmesini umalım. Bu sayede doğal-yapay döngüsünü, geçmiş deneyimlerden de ders alarak, birbirini ezecek değil tam tersine güçlendirecek şekilde yaşatabiliriz


Feng Shui Felsefesi ile Ev Dekorasyonu Nasıl Uygulanır?

14 Temmuz 2020

Feng shui öğretisinin felsefesi ile evinizde pozitif bir uyum yaratabilirsiniz. Yatak odası, mutfak ve diğer odalar ile ilgili önerileri okumak için tıkla.

Yılbaşı Temalı Ev Dekorasyonu Fikirleri

01 Aralık 2019

Yılbaşını evde geçirmek isteyenlere özel evde eğlence, ev ve yılbaşı ağacı süsleme fikirleri ile ilgili dekorasyon önerileri sayfamızda!

Ev Dekorasyonunda Kişiliğinize Göre Duvar Rengi Önerileri

01 Kasım 2019

Yaşadığınız evin dekorasyonunun hisleriniz üzerinde etkisi olduğu aşikar. Eşyaların yerinden, aydınlatmanın gücüne, odanın tarzından, odanın içinde kullanılan küçük bir aksesuara kadar insan psikolojisi üzerinde oldukça büyük bir etkisi olabiliyor.

BİLGİ FORMU
X

Lütfen Bilgilerinizi Kontrol Ediniz.
Yeniden Deneyin

BİLGİ TALEP FORMU

Bilgilendirme yazısı’nı okudum.
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.

Lütfen Bilgilerinizi Kontrol Ediniz.
Yeniden Deneyin

BİLGİ TALEP FORMU

Bilgilendirme yazısı’nı okudum.
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Nurol GYO ile paylaşmış olduğum iletişim adreslerime, doğrudan veya dolaylı olarak ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla ileti gönderilmesine, kişisel verilerimin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası amacıyla Nurol GYO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerime, kullanım alışkanlıklarıma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilmesi için işlenmesine, bu çerçevede kişisel verilerimin Nurol GYO’nun doğrudan veya dolaylı ortakları ve iştirakleri ile paylaşılmasına, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı kabul ederek izin veriyorum.